Útfelújítás a Kercseg-dűlőben

Útfelújítás és vadvédelmi kerítés építése a Kercseg-dűlőben

Somoskőújfalu Község Önkormányzata 9.630.353 forint pályázati támogatást nyert el a zárkerti területek infrastruktúrafejlesztésére kiírt pályázaton a Kercseg-dűlőbe vezető 2445, 2480, 2522 hrsz-ú útszakaszok felújítására és vadvédelmi kerítés építésére.

A Földművelődésügyi Minisztérium idén első alkalommal hirdette meg önálló programként a zártkerti besorolású földrészletek mezőgazdasági hasznosítását segítő, infrastrukturális hátterét biztosító fejlesztések támogatását célzó pályázatát. A pályázatok támogatására 2 milliárd forint állt rendelkezésre, projektenként maximálisan 10 millió forint értékben.

A pályázati kiírásra az országból összesen 688 támogatási kérelem érkezett, melyből 198 kapott támogatást, közülük Nógrád megyéből Somoskőújfalun kívül további 5 település pályázott sikeresen.

A Program megvalósításán keresztül a tárca elsődleges szándéka, hogy megteremtse azt a háttér-infrastruktúrát, amely az elhanyagolt területek újra gondozásba vételét, illetve a területek megközelítését segíti elő, mivel az ingatlan-nyilvántartásban zártkertként nyilvántartott ingatlanok mezőgazdasági hasznosítását elősegítő fejlesztések, valamint a zártkerti ingatlanokhoz kapcsolódó életforma fennmaradásának érdekében, a zártkerti területek rendezése és átfogó infrastrukturális fejlesztése szükséges.

A pályázati kiírás alapján külterületen elhelyezkedő zártkertek, kiskertek megközelítését szolgáló utak fejlesztésére és a kapcsolódó csatornahálózat karbantartására, vízvételi helyek kialakítására, villamosenergia-hálózat elsősorban felszín alatti kiépítésére, vadkerítés létesítésére, területrendezésre, valamint gyümölcsfa- és szőlőtelepítésre lehetett támogatást elnyerni.

A fenti lehetőségek közül az Önkormányzat a jelenleg nehezen megközelíthető Kercseg-dűlői telkek személygépkocsival történő könnyebb elérhetőségét és ezáltal a zártkertek művelésének könnyebbé tételét, valamint vadkárok megelőzése érdekében vadvédelmi kerítés építését vállalta, amely célok megvalósítását az elnyert támogatás 100 %-os intenzitása révén teljes mértékben fedezi.

 

11