Lakossági tájékoztató az ebtartásról

Somoskőújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének az állattartás helyi szabályairól szóló 5/2007. (II. 15.) SKt. sz. rendelete 14. §-a és 16. § (1)-(2) és (4) bekezdései alapján:

  • Az ebtartó köteles az állatot úgy tartani, hogy a szomszédok nyugalmát tartósan vagy rendszeresen ne zavarja, szabad mozgásukat ne gátolja.
  • Bekerítetlen ingatlanon ebet szabadon tartani tilos. Az eb tulajdonosa köteles gondosodni arról, hogy az eb tartási helyét ne hagyhassa el.
  • Amennyiben az állattartó az ebet kennelben tartja, annak minimális nagysága 2x2 méter. A kennel közvetlenül a szomszéd kerítésére nem építhető, minimum a kerítéstől számított 1 méter távolságot be kell tartani, s a kerítés mentén a telepítési távolságok betartásával növényzetet kell telepíteni.
  • Bekerített ingatlanon eb szabadon tartható, azonban a kerítést úgy kell kialakítani, hogy az eb közterületre való kijutását, szomszédos ingatlanokra történő bejutását valamint a kerítés résein történő kiharapását megakadályozza.

A települési önkormányzat jegyzője az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény (a továbbiakban: Ávt.) 42/B. § (1) bekezdésében foglaltak szerint ebrendészeti feladatainak elvégzése érdekében, illetve a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira való tekintettel három évente legalább egy alkalommal ebösszeírást végez. A településen a következő ebösszeírásra 2018. május 31. napjáig fog sor kerülni. A 2015. évi összeírásnak - mint utóbb kiderült - kevesen tettek eleget, ezért felhívom az ebtartókat, hogy bejelentési és változás-bejelentési kötelezettségüknek tegyenek eleget személyesen a Somoskőújfalui Közös Önkormányzati Hivatalban (Somoskőújfalu, Somosi út 322.), vagy elektronikus úton a http://ugyfelkapu.ebnyilvantarto.hu webhelyen a település nevének kiválasztásával.

Az eb tulajdonosa/tartója köteles az ingatlanán tartott eb(ek) veszettség elleni kötelező védőoltásáról és transzponderrel történő ellátásáról gondoskodni.

A kötelezően előírt dokumentáció, adatszolgáltatás, adatrögzítés, adatregisztráció nem teljesítése, az állat kötelező egyedi jelölésének elmulasztása, az eb veszettség elleni kötelező védőoltásának elmulasztása miatt az eb tulajdonosát/tartóját az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998. (XII. 31.) Korm. rendelet alapján állatvédelmi bírsággal fogom sújtani.

Somoskőújfalu, 2017. február 8.

Szurok Sándorné s.k.
címzetes főjegyző