Pályázati felhívás rendezvények megszervezésére

Somoskőújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének

pályázati felhívása rendezvények megszervezésére

 

A pályázat célja

A képviselő-testület 204/2017. (XII. 3.) önkormányzati határozatában felsorolt alábbi rendezvények megszervezésének, lebonyolításának pályázati úton történő támogatása.

A pályázat keretében támogatható rendezvények

A pályázat keretében a határozatban felsorolt rendezvények az alábbi összeggel támogathatók:

                                   Rendezvény                                                                Költség (Ft)

Megemlékezés az Aradi vértanúkra (október 6.)

5.000

Szüreti mulatság (október 13.)

100.000

Megemlékezés az 1956-os forradalomra (okt. 23.)

5.000

Idősek napja (november)

250.000

Falukarácsony (december)

30.000

A pályázatok benyújtása

Pályázatot nyújthatnak be a somoskőújfalui székhellyel rendelkező, a településen legalább egy éve működő, tevékenységüket ténylegesen folytató társadalmi szervezetek.

A pályázatokat 2018. augusztus 31-ig írásban kell benyújtani a Somoskőújfalui Közös Önkormányzati Hivatalban a rendezvény megvalósításának szakmai és pénzügyi tervezetével.

A pályázatok elbírálása

A beérkezett pályázatokat – a pályázati határidő elteltét követő 30 napon
belül – a Humánpolitikai Bizottság véleményezi. A bizottság által véleményezett pályázatokat a képviselő-testület soron következő ülésén bírálja el.

A képviselő-testület a pályázaton nyertes szervezettel támogatási szerződést köt.

A támogatásban részesülő szervezet a kapott támogatást csak a képviselő-testület által meghatározott, a támogatási szerződésben megjelölt célra használhatja fel.

 

Nem részesíthető pénzügyi támogatásban az a szervezet, amely az előző évben a civil szervezetként kapott pénzügyi támogatással nem, vagy nem megfelelően számolt el; vagy az előző évben kapott támogatást – a képviselő-testület előzetes hozzájárulása nélkül – a jóváhagyott céltól eltérően használta fel.

Somoskőújfalu, 2018. június 15.

                                                                          

                              

                               dr. Tóth László

                               polgármester