Közérdekű

2018. október 23.

okt23 2018

2018. évi Somosi Szüreti felvonulás

Szüreti

Adótartozások

Somoskőújfalu Község Önkormányzata

"56/2018.(IX.12.) önkormányzati határozat" az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. tv 130.§ (1) bekezdés alapján adótartozók listája:

Céges nyilvántartás

 

Gépjárműadó
Név Székhely Adószám Összes tartozás
GOLDEN BALL FOOTBALL NONPROFIT 3121 Somoskőújfalu, Somosi út 320.           Telephely: - 11684473-1-12  147 660 Ft
KUTI TÜZÉP Kft. 3121 Somoskőújfalu, Kilátó utca 12.    Telephely: 3121 Somoskőújfalu, Kilátó utca 1-3. 23851876-2-12  259 718 Ft
LARA WORLD TECH Kft. 3121 Somoskőújfalu, Somosi út 161.               Telephely: - 24915104-2-12  117 220 Ft

 

Helyi iparűzési adó
Név Székhely Adószám Összes tartozás
BALLERINA TABAK BT. 3121 Somoskőújfalu, Kertészkert utca 21. Telephely: - 24364993-2-12  513 750 Ft
ERADOR SZOLGÁLTATÓ ÉS KER. BT. 3128 Vizslás, Orgona utca 8., Telephely: - 21971521-2-12  473 200 Ft
IPMATIX Kft. 3121 Somoskőújfalu, Bocskai István utca 34. Telephely: - 25706868-2-12  113 800 Ft
KUTI TÜZÉP Kft. 3121 Somoskőújfalu, Kilátó utca 12., Telephely: 3121 Somoskőújfalu, Kilátó utca 1-3. 23851876-2-12  210 700 Ft
LARA WORLD TECH Kft. 3121 Somoskőújfalu, Somosi út 161. Telephely: - 24915104-2-12  540 010 Ft
SOARING MÉDIA KFT. 3121 Somoskőújfalu, Kodály Zoltán köz 2. Telephely: - 24972648-2-12  185 350 Ft

 

 Pótlék
Név Székhely Adószám Összes tartozás
ROZGONYI CONSTRUCTION Kft. 3121 Somoskőújfalu, Somosi út 100. 11717535-2-12  231 900 Ft

 

Egyéni vállalkozók nyilvántartása

 

Gépjárműadó
Név Székhely Adóazonositó jel Adószám Összes tartozás
Horváth Szabolcs 3121 Somoskőújfalu, Vörösmarty Mihály utca 51. Telephely: - 8390292505 68049902-1-32  113 929 Ft
Ifj. Princz Pál 3121 Somoskőújfalu, Kilátó utca 14.              Telephely: 3121 Somoskőújfalu, Somosi út 49. 8398001461 65207899-1-32  168 315 Ft

 

Pótlék
Név Cím Adóazonositó jel Adószám Összes tartozás
Kuti József László 3121 Somoskőújfalu, Kilátó utca 12. 8283622773 49276901-2-32  98 161 Ft
Ifj. Princz Pál 3121 Somoskőújfalu, Kilátó utca 14. 8398001461 65207899-1-32  70 892 Ft

 

Helyi iparűzési adó
Név Székhely Adószám  
Ajtai Zsolt 3121 Somoskőújfalu, Somosi út 226. Telephely: - 67275133-1-32  112 500 Ft

 

Magánszemélyek

 

Bírság és végrehajtási ktg.
Név Cím Adóazonositó jel Összes tartozás
Bencsik István 1024 Budapest, Keleti Károly utca 46. 1 ép. 2 em./2.  8397893857  90 000 Ft
Paulik János 3121 Somoskőújfalu, Somosi út 193. 8370153550  90 000 Ft

 

 

Gépjárműadó
  Cím Adóazonositó jel Tartozás összege
Antal Róbert 3121 Somoskőújfalu, Kilátó utca 32. 8380502825  107 035 Ft
Ferenczi Béláné 3121 Somoskőújfalu, Somosi út 119. 8313042672  141 353 Ft
Gyulai István 3121 Somoskőújfalu, Vak Bottyán utca 7. 8319971187  58 281 Ft
Horváth Krisztina 3121 Somoskőújfalu, Ifjúság út 018. 8399682284  63 480 Ft
Horváth-Keviczki Alexandra K 3121 Somoskőújfalu, Vörösmarty Mihály utca 51. 8462611431  50 322 Ft
Istvanovszki Kálmán Pál 3121 Somoskőújfalu, Bolyai János utca 02. 8354522784  74 480 Ft
Kovács Ádám 3121 Somoskőújfalu, Őrhely utca 10. 8431580615  67 670 Ft
Kovács Dávid 3121 Somoskőújfalu, Őrhely utca 10. 8450332796  327 953 Ft
Oláh Richárd 3121 Somoskőújfalu, Zártkert üdülő 11905. 8396504849  98 100 Ft
Szendrey Edit 3121 Somoskőújfalu, Vak Bottyán utca 7. 8426452213  66 040 Ft
Tóth László 2330 Dunaharaszti, Magyar utca 75. 8410380269  55 440 Ft
Ványi Bálint András 3121 Somoskőújfalu, Baross Gábor utca 24. 8323803021  52 926 Ft
Ifj. Balázs Zoltán 3121 Somoskőújfalu, Bethlen Gábor utca 06. 8413531950  101 725 Ft

 

Magánszemélyek kommunális adója
Név Cím Adóazonosító Tartozás összege
Ajtai Zsolt 3121 Somoskőújfalu, Somosi út 226. 8367923022  72 000 Ft
Eidler Aranka Melinda 3121 Somoskőújfalu, Dobó István utca 010. 8376441736  91 200 Ft
Huszár Tiborné 5650 Mezőberény, Ady Endre út 10. 8308074200  52 000 Ft
Juhász Attila 3121 Somoskőújfalu, Somosi út 312. 8371760531  57 600 Ft
Liptainé Válóczi Edina 3121 Somoskőújfalu, Köztársaság utca 08. 8397902449  91 200 Ft
Molnár Józsefné 3121 Somoskőújfalu, Somosi út 149. 8297880230  52 800 Ft
Simon Sándor 3121 Somoskőújfalu, Szondy György utca 22. A. ép. 8348903852  62 400 Ft
Szabóné Csatlós Ágnes Zsuzsa 3121 Somoskőújfalu, Ifjúság út 062. 8334681429  62 400 Ft
Válóczi Lászlóné 3121 Somoskőújfalu, Köztársaság utca 10. 8241982119  57 600 Ft

 

 

Értesítés Településfejlesztési Koncepció kialakításáról

HIRDETMÉNY
Somoskőújfalu Község területén készülő tervekről

Ezennel értesítem a Tisztelt lakosságot, illetve Partnereket, hogy Önkormányzatunk megindította a
településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési
eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.)
rendelet 37.§ és 43/A. § szerinti egyeztetési eljárás ún. előzetes tájékoztatási szakaszát
Somoskőújfalu területén készülő tervekre (Településfejlesztési Koncepció készítése, valamint a
Településszerkezeti terv és a Helyi Építési Szabályzat felülvizsgálata) vonatkozóan.
A tervekkel kapcsolatban Somoskőújfalu Község Önkormányzatának 8  /2017. (VI.26.) számú
Partnerségi Rendelete 1.§ szerinti Partnerek az ún. tájékoztatási szakaszban javaslatot, észrevételt
tehetnek, valamint véleményt nyilváníthatnak. (A Partnerségi Rendelet megtekinthető a
www.somoskoujfalu.hu honlapon.)
Észrevétellel, véleménnyel a Partnerségi Rendelet szerint az alábbi ún. Partnerek élhetnek:
Somoskőújfalu lakossága és a somoskőújfalui ingatlantulajdonosok; a település területén működő
vallási közösségek; valamint az Önkormányzat polgármesteréhez írásbeli kérelemmel bejelentkező, a
település területén működő érdekképviseleti szervek és civil szervezetek; valamint a polgármesterhez
bejelentkező, a település területén ingatlannal, székhellyel vagy telephellyel rendelkező gazdálkodó
szervezetek.
A véleménynyilvánítás határideje: 2018. október 29-től – 2018. november-19-ig.
Javaslatot, észrevételt tenni a megadott véleményezési határidőben

kizárólag a készülő Településfejlesztési Koncepcióval, a Településképi Arculati Kézikönyvvel és a
Településképi rendelettel, valamint a Településszerkezeti terv és Helyi Építési Szabályzat

felülvizsgálatával kapcsolatban

a polgármesterhez címzett, írásban benyújtott, szövegszerű, indoklással ellátott észrevételben lehet.

♦ ♦ ♦

Az Önkormányzat lakossági fórumot is szervez:
Időpontja: 2018. október 29-én, 15:00-15:30-ig
Helyszín: 3121 Somoskőújfalu, Somosi út 322.

Javaslatot, észrevételt tenni a lakossági fórumon szóban, és az azt követő 8 napon belül, azaz
november 7-ig kizárólag a készülő Településfejlesztési Koncepcióval, valamint a Településszerkezeti

terv és Helyi Építési Szabályzat felülvizsgálatával kapcsolatban

a polgármesterhez címzett, írásban benyújtott, szövegszerű, indoklással ellátott véleményben lehet.

Tisztelettel várjuk a közreműködni kívánók véleményét és részvételét!

Somoskőújfalu, 2018. október 17.

dr. Tóth László
polgármester

Az előzetes tájékoztatással érintett tervek az alábbiak:
Településfejlesztési koncepció:
Településfejlesztési koncepció: a település környezeti, társadalmi, gazdasági adottságaira alapozó, a
település egészére készített, a változások irányait és a fejlesztési célokat hosszútávra (több, mint 10 év)
meghatározó dokumentum. Lényegében az a településfejlesztéssel kapcsolatos, településpolitikai
dokumentum, amely a település jövőbeni kialakítását tartalmazza. Biztosítja, hogy a kitűzött
településfejlesztési célok szolgálják a település fenntartható fejlődését, elősegítve a településen lakók
életminőségének, életszínvonalának növekedését, a településes élők gyarapodását, a település és a
környék hagyományaira, kulturális-, táji- és természeti adottságaira építve, azok védelmének biztosítása
mellett.
A településszerkezeti terv (TSZT)
A településszerkezeti terv megállapítja a táj, az épített és a természeti környezet alakításának és
védelmének területfelhasználással összefüggő módját, valamint kijelöli a település fejlesztésének
területi irányait. A településszerkezeti tervben meghatározza a település egyes területrészeinek
területfelhasználását, a település működéséhez szükséges műszaki infrastruktúra elemeknek a
település szerkezetét meghatározó térbeli kialakítását és elrendezését.
Helyi Építési Szabályzat (HÉSZ) és Szabályozási terv (SZT):
A helyi építési szabályzat megállapítja – a táj, az épített- és a természeti környezet, valamint a
környezeti elemek védelmével kapcsolatos területhasználati korlátozásokkal, továbbá az egyes
területek felhasználásával, az azokon való építés rendjével és intenzitásával kapcsolatos előírásokkal –
a helyi építési követelményeket, jogokat és kötelezettségeket.