Közérdekű

Adótartozások

Somoskőújfalu Község Önkormányzata

"56/2018.(IX.12.) önkormányzati határozat" az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. tv 130.§ (1) bekezdés alapján adótartozók listája:

Céges nyilvántartás

 

Gépjárműadó
Név Székhely Adószám Összes tartozás
GOLDEN BALL FOOTBALL NONPROFIT 3121 Somoskőújfalu, Somosi út 320.           Telephely: - 11684473-1-12  147 660 Ft
KUTI TÜZÉP Kft. 3121 Somoskőújfalu, Kilátó utca 12.    Telephely: 3121 Somoskőújfalu, Kilátó utca 1-3. 23851876-2-12  259 718 Ft
LARA WORLD TECH Kft. 3121 Somoskőújfalu, Somosi út 161.               Telephely: - 24915104-2-12  117 220 Ft

 

Helyi iparűzési adó
Név Székhely Adószám Összes tartozás
BALLERINA TABAK BT. 3121 Somoskőújfalu, Kertészkert utca 21. Telephely: - 24364993-2-12  513 750 Ft
ERADOR SZOLGÁLTATÓ ÉS KER. BT. 3128 Vizslás, Orgona utca 8., Telephely: - 21971521-2-12  473 200 Ft
IPMATIX Kft. 3121 Somoskőújfalu, Bocskai István utca 34. Telephely: - 25706868-2-12  113 800 Ft
KUTI TÜZÉP Kft. 3121 Somoskőújfalu, Kilátó utca 12., Telephely: 3121 Somoskőújfalu, Kilátó utca 1-3. 23851876-2-12  210 700 Ft
LARA WORLD TECH Kft. 3121 Somoskőújfalu, Somosi út 161. Telephely: - 24915104-2-12  540 010 Ft
SOARING MÉDIA KFT. 3121 Somoskőújfalu, Kodály Zoltán köz 2. Telephely: - 24972648-2-12  185 350 Ft

 

 Pótlék
Név Székhely Adószám Összes tartozás
ROZGONYI CONSTRUCTION Kft. 3121 Somoskőújfalu, Somosi út 100. 11717535-2-12  231 900 Ft

 

Egyéni vállalkozók nyilvántartása

 

Gépjárműadó
Név Székhely Adóazonositó jel Adószám Összes tartozás
Horváth Szabolcs 3121 Somoskőújfalu, Vörösmarty Mihály utca 51. Telephely: - 8390292505 68049902-1-32  113 929 Ft
Ifj. Princz Pál 3121 Somoskőújfalu, Kilátó utca 14.              Telephely: 3121 Somoskőújfalu, Somosi út 49. 8398001461 65207899-1-32  168 315 Ft

 

Pótlék
Név Cím Adóazonositó jel Adószám Összes tartozás
Kuti József László 3121 Somoskőújfalu, Kilátó utca 12. 8283622773 49276901-2-32  98 161 Ft
Ifj. Princz Pál 3121 Somoskőújfalu, Kilátó utca 14. 8398001461 65207899-1-32  70 892 Ft

 

Helyi iparűzési adó
Név Székhely Adószám  
Ajtai Zsolt 3121 Somoskőújfalu, Somosi út 226. Telephely: - 67275133-1-32  112 500 Ft

 

Magánszemélyek

 

Bírság és végrehajtási ktg.
Név Cím Adóazonositó jel Összes tartozás
Bencsik István 1024 Budapest, Keleti Károly utca 46. 1 ép. 2 em./2.  8397893857  90 000 Ft
Paulik János 3121 Somoskőújfalu, Somosi út 193. 8370153550  90 000 Ft

 

 

Gépjárműadó
  Cím Adóazonositó jel Tartozás összege
Antal Róbert 3121 Somoskőújfalu, Kilátó utca 32. 8380502825  107 035 Ft
Ferenczi Béláné 3121 Somoskőújfalu, Somosi út 119. 8313042672  141 353 Ft
Gyulai István 3121 Somoskőújfalu, Vak Bottyán utca 7. 8319971187  58 281 Ft
Horváth Krisztina 3121 Somoskőújfalu, Ifjúság út 018. 8399682284  63 480 Ft
Horváth-Keviczki Alexandra K 3121 Somoskőújfalu, Vörösmarty Mihály utca 51. 8462611431  50 322 Ft
Istvanovszki Kálmán Pál 3121 Somoskőújfalu, Bolyai János utca 02. 8354522784  74 480 Ft
Kovács Ádám 3121 Somoskőújfalu, Őrhely utca 10. 8431580615  67 670 Ft
Kovács Dávid 3121 Somoskőújfalu, Őrhely utca 10. 8450332796  327 953 Ft
Oláh Richárd 3121 Somoskőújfalu, Zártkert üdülő 11905. 8396504849  98 100 Ft
Szendrey Edit 3121 Somoskőújfalu, Vak Bottyán utca 7. 8426452213  66 040 Ft
Tóth László 2330 Dunaharaszti, Magyar utca 75. 8410380269  55 440 Ft
Ványi Bálint András 3121 Somoskőújfalu, Baross Gábor utca 24. 8323803021  52 926 Ft
Ifj. Balázs Zoltán 3121 Somoskőújfalu, Bethlen Gábor utca 06. 8413531950  101 725 Ft

 

Magánszemélyek kommunális adója
Név Cím Adóazonosító Tartozás összege
Ajtai Zsolt 3121 Somoskőújfalu, Somosi út 226. 8367923022  72 000 Ft
Eidler Aranka Melinda 3121 Somoskőújfalu, Dobó István utca 010. 8376441736  91 200 Ft
Huszár Tiborné 5650 Mezőberény, Ady Endre út 10. 8308074200  52 000 Ft
Juhász Attila 3121 Somoskőújfalu, Somosi út 312. 8371760531  57 600 Ft
Liptainé Válóczi Edina 3121 Somoskőújfalu, Köztársaság utca 08. 8397902449  91 200 Ft
Molnár Józsefné 3121 Somoskőújfalu, Somosi út 149. 8297880230  52 800 Ft
Simon Sándor 3121 Somoskőújfalu, Szondy György utca 22. A. ép. 8348903852  62 400 Ft
Szabóné Csatlós Ágnes Zsuzsa 3121 Somoskőújfalu, Ifjúság út 062. 8334681429  62 400 Ft
Válóczi Lászlóné 3121 Somoskőújfalu, Köztársaság utca 10. 8241982119  57 600 Ft

 

 

Értesítés Településfejlesztési Koncepció kialakításáról

HIRDETMÉNY
Somoskőújfalu Község területén készülő tervekről

Ezennel értesítem a Tisztelt lakosságot, illetve Partnereket, hogy Önkormányzatunk megindította a
településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési
eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.)
rendelet 37.§ és 43/A. § szerinti egyeztetési eljárás ún. előzetes tájékoztatási szakaszát
Somoskőújfalu területén készülő tervekre (Településfejlesztési Koncepció készítése, valamint a
Településszerkezeti terv és a Helyi Építési Szabályzat felülvizsgálata) vonatkozóan.
A tervekkel kapcsolatban Somoskőújfalu Község Önkormányzatának 8  /2017. (VI.26.) számú
Partnerségi Rendelete 1.§ szerinti Partnerek az ún. tájékoztatási szakaszban javaslatot, észrevételt
tehetnek, valamint véleményt nyilváníthatnak. (A Partnerségi Rendelet megtekinthető a
www.somoskoujfalu.hu honlapon.)
Észrevétellel, véleménnyel a Partnerségi Rendelet szerint az alábbi ún. Partnerek élhetnek:
Somoskőújfalu lakossága és a somoskőújfalui ingatlantulajdonosok; a település területén működő
vallási közösségek; valamint az Önkormányzat polgármesteréhez írásbeli kérelemmel bejelentkező, a
település területén működő érdekképviseleti szervek és civil szervezetek; valamint a polgármesterhez
bejelentkező, a település területén ingatlannal, székhellyel vagy telephellyel rendelkező gazdálkodó
szervezetek.
A véleménynyilvánítás határideje: 2018. október 29-től – 2018. november-19-ig.
Javaslatot, észrevételt tenni a megadott véleményezési határidőben

kizárólag a készülő Településfejlesztési Koncepcióval, a Településképi Arculati Kézikönyvvel és a
Településképi rendelettel, valamint a Településszerkezeti terv és Helyi Építési Szabályzat

felülvizsgálatával kapcsolatban

a polgármesterhez címzett, írásban benyújtott, szövegszerű, indoklással ellátott észrevételben lehet.

♦ ♦ ♦

Az Önkormányzat lakossági fórumot is szervez:
Időpontja: 2018. október 29-én, 15:00-15:30-ig
Helyszín: 3121 Somoskőújfalu, Somosi út 322.

Javaslatot, észrevételt tenni a lakossági fórumon szóban, és az azt követő 8 napon belül, azaz
november 7-ig kizárólag a készülő Településfejlesztési Koncepcióval, valamint a Településszerkezeti

terv és Helyi Építési Szabályzat felülvizsgálatával kapcsolatban

a polgármesterhez címzett, írásban benyújtott, szövegszerű, indoklással ellátott véleményben lehet.

Tisztelettel várjuk a közreműködni kívánók véleményét és részvételét!

Somoskőújfalu, 2018. október 17.

dr. Tóth László
polgármester

Az előzetes tájékoztatással érintett tervek az alábbiak:
Településfejlesztési koncepció:
Településfejlesztési koncepció: a település környezeti, társadalmi, gazdasági adottságaira alapozó, a
település egészére készített, a változások irányait és a fejlesztési célokat hosszútávra (több, mint 10 év)
meghatározó dokumentum. Lényegében az a településfejlesztéssel kapcsolatos, településpolitikai
dokumentum, amely a település jövőbeni kialakítását tartalmazza. Biztosítja, hogy a kitűzött
településfejlesztési célok szolgálják a település fenntartható fejlődését, elősegítve a településen lakók
életminőségének, életszínvonalának növekedését, a településes élők gyarapodását, a település és a
környék hagyományaira, kulturális-, táji- és természeti adottságaira építve, azok védelmének biztosítása
mellett.
A településszerkezeti terv (TSZT)
A településszerkezeti terv megállapítja a táj, az épített és a természeti környezet alakításának és
védelmének területfelhasználással összefüggő módját, valamint kijelöli a település fejlesztésének
területi irányait. A településszerkezeti tervben meghatározza a település egyes területrészeinek
területfelhasználását, a település működéséhez szükséges műszaki infrastruktúra elemeknek a
település szerkezetét meghatározó térbeli kialakítását és elrendezését.
Helyi Építési Szabályzat (HÉSZ) és Szabályozási terv (SZT):
A helyi építési szabályzat megállapítja – a táj, az épített- és a természeti környezet, valamint a
környezeti elemek védelmével kapcsolatos területhasználati korlátozásokkal, továbbá az egyes
területek felhasználásával, az azokon való építés rendjével és intenzitásával kapcsolatos előírásokkal –
a helyi építési követelményeket, jogokat és kötelezettségeket.

Tájékoztató munkarend változásról

Somoskőújfalui Közös Önkormányzati Hivatal
jegyzője
3121 Somoskőújfalu, Somosi út 322.

 

 

TÁJÉKOZTATÓ

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, Ügyfeleinket, hogy a Somoskőújfalui Közös Önkormányzati
Hivatal székhelyén (3121 Somoskőújfalu, Somosi út 322.) és kirendeltségén (3123 Cered, Jókai út 3.) a
2018. október 23-ai ünnephez kapcsolódó munkarend és ügyfélfogadás az alábbiak szerint alakul:

2018. október 13. szombat munkanap; ügyfélfogadás 8 00 órától 12 00 óráig
2018. október 22. hétfő pihenőnap
2018. október 23. kedd munkaszüneti nap

 

 

Somoskőújfalu, 2018. október 10.

Szurok Sándorné
címzetes főjegyző

Tájékoztató a településkép védelméről

TÁJÉKOZTATÓ

Tájékoztatom a település lakosságát, hogy Somoskőújfalu Község településképének, épített
környezetének megőrzése érdekében a helyi építészeti értékvédelemmel, a településképi
követelményekkel és a településkép-érvényesítési eszközökkel kapcsolatos szabályok megállapítására
a képviselő-testület megalkotta a településkép védelméről szóló 13/2018. (VII. 20.) önkormányzati
rendeletet (a továbbiakban: Rendelet), mely 2018. július 21-én lépett hatályba, és a hatályba
lépését követően indult eljárásban kell alkalmazni.
Az építtetőnek vagy meghatalmazottjának az építés/átalakítás/jókarbantartás/felújítás megkezdése
előtt a Rendeletben meghatározott esetekben


 szakmai konzultációt kell kérni,
 településképi bejelentési eljárás lefolytatását kell kérni.


A polgármester kötelezési eljárást folytat le és szükség esetén kötelezést (az építmény, építményrész
felújítására, átalakítására vagy elbontására) bocsát ki
a) a településképi bejelentési kötelezettség elmulasztása,
b) a bejelentési dokumentációban foglaltaktól eltérő építési tevékenység megvalósítása,
c) a polgármester településképi bejelentést elutasító döntése ellenére megvalósított,
településképi bejelentéshez kötött építési tevékenység,
d) a településképi követelmények megsértése
esetén.


Az önkormányzat képviselő-testülete, amennyiben a kötelezésben foglalt határidő
eredménytelenül telt el, az ingatlantulajdonossal szemben 10.000 Ft-tól 1.000.000 Ft-ig terjedő,
közigazgatási bírságnak minősülő településkép-védelmi bírság kiszabását rendeli el.
A Rendelet elérhető a https://somoskoujfalu.asp.lgov.hu település portálon, a Nemzeti
Jogszabálytár www.njt.hu weblapcímen, és a Somoskőújfalui Közös Önkormányzati Hivatalban
(3121 Somoskőújfalu, Somosi út 322.)


Kérem a lakosságot, hogy amennyiben a település közigazgatási területén lévő
ingatlanon a rendelet szabályozási körébe tartozó munkálatot terveznek végezni, vagy
végeztetni ismerjék meg a helyi rendeletet, a Településképi Arculati Kézikönyvet, és
szükség esetén forduljanak bizalommal a helyi önkormányzat polgármesteréhez.

Somoskőújfalu, 2018. szeptember 11.

Szurok Sándorné
címzetes főjegyző

BURSA Hungarica "A" típusú Ösztöndíjpályázat

"A" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

 

Somoskőújfalu Község Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve, az 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet alapján

ezennel kiírja a 2019. évre

a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot

felsőoktatási hallgatók számára

a 2018/2019. tanév második és a 2019/2020. tanév első félévére vonatkozóan,

összhangban

 

 • a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény
 • a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet
 • a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról szóló 2011. évi CXXXII. törvény
 • a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról szóló 2011. évi CXXXII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 363/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet
 • a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény
 • az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.)
 • az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.)
 • Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
 • a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény
 • az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény
 • az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
 • a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (Btk), adatvédelmi rendelkezések

vonatkozó rendelkezéseivel.

 

 1. A pályázat célja

 

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer (a továbbiakban: Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer) célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőoktatásban való részvételének támogatása. A Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer többszintű támogatási rendszer, amelynek pénzügyi fedezeteként három forrás szolgál: a települési önkormányzatok által nyújtott támogatás, a megyei önkormányzatok által nyújtott támogatás és a felsőoktatási intézményi támogatás. Az ösztöndíjpályázattal kapcsolatos adatbázis-kezelői, koordinációs, a települési és megyei ösztöndíjjal kapcsolatos pénzkezelési feladatokat az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (a továbbiakban: Támogatáskezelő) végzi, míg az elbírálási feladatokat az ösztöndíjpályázathoz csatlakozó települési és megyei önkormányzatok látják el.

 

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer jogszabályi hátteréül a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet és a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény szolgál.

 1. A pályázók köre

 

A Bursa Hungarica Ösztöndíjban az 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet 18. § (2) bekezdése alapján kizárólag a települési önkormányzat területén állandó lakóhellyel (a továbbiakban: lakóhely) rendelkezők részesülhetnek. [A Kormányrendelet „állandó lakóhely” fogalma a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény „lakóhely” fogalmának feleltethető meg, amelyet a pályázó a lakcímkártyájával tud igazolni.]

 

Az ösztöndíjpályázatra azok a települési önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali munkarend) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat.

 

Az ösztöndíjra pályázhatnak a 2018 szeptemberében felsőoktatási tanulmányaik utolsó évét megkezdő hallgatók is. Amennyiben az ösztöndíjas hallgatói jogviszonya 2019 őszén már nem áll fenn, úgy a 2019/2020. tanév első félévére eső ösztöndíj már nem kerül folyósításra.

 

Az ösztöndíjra pályázatot nyújthatnak be azok a hallgatók is, akiknek a hallgatói jogviszonya a felsőoktatási intézményben a pályázás időpontjában szünetel. Az ösztöndíj folyósításának feltétele, hogy a 2018/2019. tanév második félévére a beiratkozott hallgató aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezzen.

Nem részesülhet ösztöndíjban az a pályázó, aki:

 

 • a Magyar Honvédség és a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos és szerződéses állományú hallgatója
 • doktori (PhD) képzésben vesz részt
 • kizárólag külföldi intézménnyel áll hallgatói jogviszonyban és/vagy vendéghallgatói képzésben vesz részt.

 

 

Az ösztöndíjat minden pályázati fordulóban újra kell pályázni.

 

 1. A pályázat benyújtásának módja és határideje

 

A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerben (a továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) egyszeri pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése:

https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx

Azok a pályázók, akik a korábbi pályázati években regisztráltak a rendszerben, már nem regisztrálhatnak újra, ők a meglévő felhasználónév és jelszó birtokában léphetnek be az EPER-Bursa rendszerbe. Amennyiben jelszavukat elfelejtették, az Elfelejtett jelszó funkcióval kérhetnek új jelszót. A pályázói regisztrációt vagy a belépést követően lehetséges a pályázati adatok rögzítése a csatlakozott önkormányzatok pályázói részére. A pályázati űrlapot minden évben újra ki kell tölteni! A személyes és pályázati adatok ellenőrzését, rögzítését követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva a települési önkormányzatnál kell benyújtaniuk a pályázóknak. A pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együtt érvényes. A pályázati kiírásban meghatározott valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül. A benyújtott pályázatok befogadását az önkormányzat köteles az EPER-Bursa rendszerben igazolni. A nem befogadott pályázatok a bírálatban nem vesznek részt.

A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz történő benyújtásának

határideje: 2018. november 6.

 

A pályázatot az EPER-Bursa rendszerben kitöltve, véglegesítve, onnan kinyomtatva, aláírva kizárólag a lakóhely szerint illetékes települési önkormányzat polgármesteri hivatalánál kell benyújtani.

A pályázat kötelező mellékletei:

 

 1. a) A felsőoktatási intézmény által kitöltött eredeti hallgatói jogviszony-igazolás a 2018/2019. tanév első félévéről.

Amennyiben a pályázó egy időben több felsőoktatási intézménnyel is hallgatói jogviszonyban áll, pályázatában csak azt a felsőoktatási intézményt kell megneveznie, amellyel elsőként létesített hallgatói jogviszonyt. A felsőoktatási intézmények szerződése alapján folyó, közösen meghirdetett – egyik szakon nem hitéleti, a másik szakon hitoktató, illetve hittanár – kétszakos képzés esetében a hallgató az állami felsőoktatási intézményt köteles megnevezni.

 

 1. b) Igazolás a pályázó és a pályázóval egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettó jövedelméről.

 

 1. c) A szociális rászorultság igazolására az alábbi okiratok:
 • . . .

A további mellékleteket az elbíráló települési önkormányzat határozza meg.

A pályázati űrlap csak a fent meghatározott kötelező mellékletekkel együtt érvényes, valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül.

Egy háztartásban élők: a pályázó lakóhelye szerinti lakásban életvitelszerűen együttlakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek.

 

Jövedelem:

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdés a) pontja alapján az elismert költségekkel és a befizetési kötelezettséggel csökkentett

- aa)  a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szjatv.) szerint meghatározott, belföldről vagy külföldről származó - megszerzett - vagyoni érték (bevétel), ideértve a Szjatv. 1. számú melléklete szerinti adómentes bevételt, és

- azon bevétel, amely után az egyszerűsített vállalkozói adóról, a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló törvény, vagy az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló törvény szerint adót, illetve hozzájárulást kell fizetni.

 

Elismert költségnek minősül a személyi jövedelemadóról szóló törvényben elismert költség, valamint a fizetett tartásdíj. Ha a magánszemély az egyszerűsített vállalkozói adó vagy egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás alapjául szolgáló bevételt szerez, a bevétel csökkenthető a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint elismert költségnek minősülő igazolt kiadásokkal, ennek hiányában a bevétel 40%-ával. Ha a mezőgazdasági őstermelő adóévi őstermelésből származó bevétele nem több a kistermelés értékhatáránál (illetve ha részére támogatást folyósítottak, annak a folyósított támogatással növelt összegénél), akkor a bevétel csökkenthető az igazolt költségekkel, továbbá a bevétel 40%-ának megfelelő összeggel, vagy a bevétel 85%-ának, illetőleg állattenyésztés esetén 94%-ának megfelelő összeggel.

Befizetési kötelezettségnek minősül a személyi jövedelemadó, az egyszerűsített vállalkozási adó, a magánszemélyt terhelő egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás, egészségügyi hozzájárulás és járulék, egészségügyi szolgáltatási járulék, nyugdíjjárulék, nyugdíjbiztosítási járulék, magán-nyugdíjpénztári tagdíj és munkavállalói járulék.

 

Nem minősül jövedelemnek

 1. a rendkívüli települési támogatás, a lakásfenntartási támogatás, az adósságcsökkentési támogatás, valamint a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez, a gyógyszerkiadások viseléséhez és a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó személyek részére nyújtott települési támogatás,
 2. a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 20/A. §-a szerinti támogatás, a Gyvt. 20/B. §-ának (4)-(5) bekezdése szerinti pótlék, a nevelőszülők számára fizetett nevelési díj és külön ellátmány,
 3. az anyasági támogatás,
 4. a tizenharmadik havi nyugdíj és a szépkorúak jubileumi juttatása,
 5. a személyes gondoskodásért fizetendő személyi térítési díj megállapítása kivételével a súlyos mozgáskorlátozott személyek pénzbeli közlekedési kedvezményei, a vakok személyi járadéka és a fogyatékossági támogatás,
 6. a fogadó szervezet által az önkéntesnek külön törvény alapján biztosított juttatás,
 7. az alkalmi munkavállalói könyvvel történő munkavégzésnek, az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló törvény alapján történő munkavégzésnek, valamint a természetes személyek között az adórendszeren kívüli keresettel járó foglalkoztatásra vonatkozó rendelkezések alapján háztartási munkára létesített munkavégzésre irányuló jogviszony keretében történő munkavégzésnek (a továbbiakban: háztartási munka) a havi ellenértéke,
 8. a házi segítségnyújtás keretében társadalmi gondozásért kapott tiszteletdíj,
 9. az energiafelhasználáshoz nyújtott támogatás,
 10. a szociális szövetkezet valamint a közérdekű nyugdíjas szövetkezet öregségi nyugdíjban vagy átmeneti bányász járadékban részesülő tagja által a szövetkezetben végzett tevékenység ellenértékeként megszerzett, a személyi jövedelemadóról szóló törvény alapján adómentes bevétel,
 11. az életvitelszerűen lakott ingatlan eladása, valamint az életvitelszerűen lakott ingatlanon fennálló vagyoni értékű jog átruházása esetén az eladott ingatlan, illetve átruházott vagyoni értékű jog ellenértékének azon része, amelyből az eladást vagy átruházást követő egy éven belül az eladó vagy átruházó saját, vagy közeli hozzátartozója életvitelszerű, tényleges lakhatásának célját szolgáló ingatlan vagy vagyoni értékű jog vásárlására kerül sor,
 12. az elengedett tartozás, illetve a megszűnt kötelezettség, ha a tartozás elengedésére vagy a kötelezettség megszűnésére a természetes személyek adósságrendezési eljárásában, továbbá közüzemi szolgáltatás szolgáltatója, illetve pénzügyi intézmény által, az adós megélhetését veszélyeztető szociális helyzete miatt került sor.

 

 1. Adatkezelés

 

A pályázó pályázata benyújtásával büntetőjogi felelősséget vállal azért, hogy az EPER-Bursa rendszerben rögzített, a pályázati űrlapon és mellékleteiben az általa feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszi, hogy amennyiben a pályázati űrlapon és mellékleteiben nem a valóságnak megfelelő adatokat tüntet fel, úgy a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszerből pályázata kizárható, a megítélt támogatás visszavonható.

A pályázó pályázata benyújtásával

 1. a)   hozzájárul ahhoz, hogy a pályázati űrlapon rögzített személyes adatait a pályázatot kiíró települési önkormányzat nyilvántartásba vegye és azokat a megyei önkormányzat és a Támogatáskezelő részére – kizárólag az ösztöndíjpályázat lebonyolítása és a támogatásra való jogosultság ellenőrzése céljából – átadja, illetőleg az ösztöndíj időtartama alatt maga kezelje;
 2. b)  hozzájárul ahhoz, hogy a Támogatáskezelő személyes adatait az ösztöndíjpályázat lebonyolítása és a támogatásra való jogosultság ellenőrzése céljából az ösztöndíj időtartama alatt kezelje;
 3. c) hozzájárul ahhoz, hogy a felsőoktatási intézmény hallgatói jogviszonyáról a Támogatáskezelőnek, illetve a támogató önkormányzatnak tájékoztatást nyújtson;
 4. d)  hozzájárul továbbá a pályázáskor rendelkezésre bocsátott személyes adatainak az azonosítás célja érdekében szükséges mértékben történő kezeléséhez és az ösztöndíjpályázat lebonyolítása, valamint a támogatásra való jogosultság ellenőrzése céljából történő továbbításához.

 

 1. A pályázat elbírálása

 

A beérkezett pályázatokat az illetékes települési önkormányzat bírálja el 2018. december 6-ig:

 1. a) az elbíráló önkormányzat a pályázókat hiánypótlásra szólíthatja fel a formai ellenőrzés és az elbírálás során, az önkormányzat által meghatározott határidőben, amely azonban nem lépheti túl a pályázatok önkormányzati elbírálási határidejét. Az önkormányzat hiánypótlást csak olyan dokumentumokra kérhet be, amelyeket a pályázati kiírásban feltüntetett. A hiánypótlási határidő: ….. nap;
 2. b) az ösztöndíj elbírálása kizárólag szociális rászorultság alapján, a pályázó tanulmányi eredményétől függetlenül történik. Az elutasítás indoklásaként nem jelölhetők meg olyan okok, amelyeket a formai ellenőrzés vizsgál és azon megfelelőként lettek megjelölve;
 3. c) az EPER-Bursa rendszerben nem rögzített, nem a rendszerből nyomtatott pályázati űrlapon, határidőn túl benyújtott, vagy formailag nem megfelelő pályázatokat a bírálatból kizárja, és kizárását írásban indokolja;
 4. d) minden, határidőn belül benyújtott, formailag megfelelő pályázatot érdemben elbírál, és döntését írásban indokolja;
 5. e) csak az önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező pályázókat részesítheti támogatásban;
 6. f) az elbírálás során korra, fajra, nemre, bőrszínre, felekezeti vagy világnézeti hovatartozásra, tanulmányi eredményre tekintet nélkül, kizárólag a pályázó szociális rászorultságának objektív vizsgálata alapján járhat el.

A pályázó az elbíráló szerv döntése ellen fellebbezéssel nem élhet, a pályázati döntés ellen érdemben nincs helye jogorvoslatnak. A támogatói döntésre vonatkozóan nem lehet benyújtani kifogást, fellebbezést, amennyiben az nem jogszabálysértő, nem ütközik a pályázati kiírásba.

A megítélt ösztöndíjat az önkormányzat visszavonhatja abban az esetben is, ha az ösztöndíjas elköltözik a települési önkormányzat területéről. A települési önkormányzat ebben az esetben határozatban rendelkezik a támogatás visszavonásáról. A határozat csak a meghozatalát követő tanulmányi félévtől ható hatállyal hozható meg.

 1. Értesítés a pályázati döntésről

 

A települési önkormányzat a meghozott döntéséről és annak indokáról 2018. december 10-ig az EPER-Bursa rendszeren keresztül elektronikusan vagy postai úton küldött levélben értesíti a pályázókat.

A Támogatáskezelő az önkormányzati döntési listák érkeztetését követően 2019. január 18-ig értesíti a települési önkormányzatok által nem támogatott pályázókat az önkormányzati döntésről az EPER-Bursa rendszeren keresztül.

A Támogatáskezelő az elbírálás ellenőrzését és az intézményi ösztöndíjrészek megállapítását követően 2019. március 8-ig az EPER-Bursa rendszeren keresztül értesíti a települési önkormányzat által támogatásban részesített pályázókat a Bursa Hungarica ösztöndíj teljes összegéről és az ösztöndíj-folyósítás módjáról.

 1. Az ösztöndíj folyósításának feltételei

 

A felsőoktatási intézményeknek az ösztöndíj kifizetést megelőzően az ösztöndíjra való jogosultságot a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 85/E. § (3) bekezdésében és a 112. § (9)-(10) bekezdésében foglaltak figyelembevételével kell megállapítania.

Az ösztöndíj csak azokban a hónapokban kerül folyósításra, amelyekben a pályázó beiratkozott, aktív hallgatója a felsőoktatási intézménynek.

Az ösztöndíj-folyósítás feltétele, hogy a támogatott pályázó hallgatói jogviszonya a 2018/2019. tanév második félévében megfeleljen a pályázati kiírásnak. Amennyiben a támogatott pályázó hallgatói jogviszonya nem felel meg a pályázati kiírásnak, a támogatott az ösztöndíjra való jogosultságát az adott félévben elveszíti. Azokban a hónapokban, amelyekben a hallgató hallgatói jogviszonya szünetel, vagy nem felel meg a pályázati kiírás feltételeinek, az ösztöndíj folyósítása a folyósítás véghatáridejének módosulása nélkül, teljes egészében szünetel.

 1. Az ösztöndíj folyósítása

 

Az ösztöndíj időtartama 10 hónap, azaz két egymást követő tanulmányi félév:

a 2018/2019. tanév második (tavaszi), illetve a 2019/2020. tanév első (őszi) féléve.

Az önkormányzatok egy tanulmányi félévre egy összegben utalják át a Támogatáskezelő Bursa Hungarica számlájára a támogatott hallgatók öthavi önkormányzati támogatási összegét. A Támogatáskezelő a beérkezett önkormányzati ösztöndíjrészeket a kifizetőhelyek (felsőoktatási intézmények) szerint újracsoportosítja, majd a jogosult hallgatók után továbbutalja a kifizető felsőoktatási intézményekhez abban az esetben, ha a felsőoktatási intézmény a hallgatók jogosultságát visszaigazolta, és az önkormányzat utalási kötelezettségét teljesítve a pontos támogatási összeget továbbította a Támogatáskezelő számlájára.

Az intézményi ösztöndíjrész forrása az 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet 18. § (3) bekezdése értelmében az intézmények költségvetésében megjelölt elkülönített forrás.

Az ösztöndíjat (mind az önkormányzati, mind az intézményi ösztöndíjrészt) az a felsőoktatási intézmény folyósítja a hallgatónak, amelytől a hallgató – az állami költségvetés terhére – a hallgatói juttatásokat kapja. Amennyiben a hallgató egy időben több felsőoktatási intézménnyel is hallgatói jogviszonyban áll, az a felsőoktatási intézmény folyósítja számára az ösztöndíjat, amellyel elsőként létesített hallgatói jogviszonyt. A felsőoktatási intézmények szerződése alapján folyó, közösen meghirdetett – egyik szakon nem hitéleti, a másik szakon hitoktató, illetve hittanár – kétszakos képzés esetében a hallgató számára az állami felsőoktatási intézmény folyósítja az ösztöndíjat. A kifizetés előtt a jogosultságot, valamint a hallgatói jogviszony fennállását az intézmény megvizsgálja.

Az ösztöndíj folyósításának kezdete legkorábban: 2019. március.

Az önkormányzati ösztöndíjrész kifizetése a tavaszi félévben március hónaptól, az őszi félévben október hónaptól, de legkésőbb a felsőoktatási intézményhez történő átutalást követő első ösztöndíj-kifizetéskor indul, majd a továbbiakban az ösztöndíjfizetés rendje szerint történik.

Az intézményi ösztöndíjrész folyósítása március, illetve október hónapban kezdődik, azt a hallgatói juttatásokkal azonos rendben kell kifizetni. Az intézményi ösztöndíjrészt abban az esetben is ki kell fizetni, ha az önkormányzati ösztöndíjrész fedezete nem áll rendelkezésre az intézmény számláján. Az intézményi ösztöndíjrész független minden más, a felsőoktatási intézményben folyósított támogatástól.

Az elnyert ösztöndíjat közvetlen adó- és TB-járulékfizetési kötelezettség nem terheli (lásd a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 1. sz. melléklet 3.2.6. és 4.17. pontját).

 1. A pályázók értesítési kötelezettségei

Az ösztöndíjban részesülő hallgató köteles az ösztöndíj folyósításának időszaka alatt minden, az ösztöndíj folyósítását érintő változásról haladéktalanul (de legkésőbb 15 napon belül) írásban értesíteni a folyósító felsőoktatási intézményt és a Támogatáskezelőt (levelezési cím: Bursa Hungarica 1381 Budapest, Pf. 1418). A bejelentést az EPER-Bursa rendszeren keresztül kell kezdeményeznie. Az értesítési kötelezettséget a hallgató 5 munkanapon belül köteles teljesíteni az alábbi adatok változásakor:

 • tanulmányok halasztása;
 • tanulmányok helyének megváltozása (az új felsőoktatási intézmény, kar, szak, megnevezésével);
 • tanulmányi státusz (munkarend, képzési forma, finanszírozási forma) változása;
 • személyes adatainak (név, lakóhely, elektronikus levelezési cím) változása.

Az az ösztöndíjas, aki értesítési kötelezettségének elmulasztása miatt esik el az ösztöndíj folyósításától, a tanulmányi félév lezárását követően, legkésőbb június 30-ig, illetve január 31-ig ki nem fizetett ösztöndíjára már nem tarthat igényt.

Az ösztöndíjas 30 napon belül köteles a jogosulatlanul felvett ösztöndíjat a folyósító felsőoktatási intézmény részére visszafizetni.

Az ösztöndíjas lemondhat a számára megítélt támogatásról, amit az EPER-Bursa rendszerben kezdeményezhet és az onnan letölthető Lemondó nyilatkozatot aláírva és postai úton, ajánlott levélként megküldve a Támogatáskezelő címére jelenthet be. A Lemondó nyilatkozat beküldésével az ösztöndíjas a nyertes ösztöndíjpályázatát megszünteti, azaz a megjelölt félévről és az ösztöndíj további félévi részleteiről is lemond.

Amennyiben megállapítást nyer, hogy a pályázó a pályázatban nem a valóságnak megfelelő adatokat szolgáltatta vagy a pályázati feltételeknek egyébként nem felel meg, támogatásban nem részesülhet még abban az esetben sem, ha az ösztöndíj elnyeréséről szóló tájékoztatást már kézhez vette.

 

 1. Lebonyolítás

 

Az ösztöndíjpályázattal kapcsolatos központi adatbázis-kezelői, koordinációs, a települési és a megyei önkormányzati ösztöndíjjal kapcsolatos pénzkezelési feladatokat a Támogatáskezelő látja el.

A Támogatáskezelő elérhetősége:

Emberi Erőforrás Támogatáskezelő

Bursa Hungarica Ügyfélszolgálat

1381 Budapest, Pf.: 1418

Tel.: (06-1) 550-2700

E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Internet: www.emet.gov.hu (Bursa Hungarica)